Vystoupení s australským ovčákem - 1 (20)
www.msloveckovice.cz